Begränsad garanti

Denna garanti tillhandahålls av SPF Trading AB. Denna garanti gäller för produkter som köps och används i Danmark, Finland, Sverige och Norge. Detta är den enda uttryckliga garantin för denna produkt och gäller före annan garanti eller andra villkor.

Denna produkt garanteras vara fri från defekter i material och utförande under en period av två (2) år från inköpsdatum som ny. Under denna period är din enda kompensation reparation eller utbyte av produkten eller någon komponent som visar sig vara defekt, efter vad vi väljer. Du är dock ansvarig för alla kostnader i samband med att du returnerar produkten till oss samt kostnaden för att vi återsänder en produkt eller komponent enligt denna garanti till dig. Om produkten eller komponenten inte längre är tillgänglig kommer vi att ersätta den med en liknande av samma eller högre värde.

Denna garanti täcker inte glas, filter, slitage från normal användning, användning som inte överensstämmer med de tryckta anvisningarna, eller skador på produkten till följd av olyckshändelse, ändring, missbruk eller felaktig användning. Denna garanti gäller endast för den ursprunglige kunden, köparen eller gåvomottagaren. Behåll originalkvittot eftersom inköpsbevis krävs för att göra ett garantianspråk. Denna garanti är ogiltig om produkten används för annat än vanlig hushållsanvändning eller utsätts för någon annan volt och frekvens än vad som anges på effektetiketten (220-240 V ~ 50 Hz).

Vi frånsäger oss alla anspråk på speciella, tillfälliga, och följdskador som orsakats av brott mot uttrycklig eller underförstådd garanti. Möjlig ersättning är begränsat till det belopp produkten kostade vid köpet. Vi frånsäger oss varje underförstådd garanti, inklusive eventuell lagstadgad garanti eller villkor för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, förutom i den utsträckning det är förbjudet enligt lag, och i sådana fall begränsas garantier eller villkor till varaktigheten av denna skriftliga garanti. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan ha andra juridiska rättigheter som varierar beroende på var du bor.

För att göra ett garantianspråk, lämna in produkten till inköpsstället eller ring vårt kundtjänstnummer: +46 60 741 21 20. För snabbare service, leta reda på modell, typ och serienummer på din apparat.

Hamilton Beach är ett registrerat varumärke tillhörande Hamilton Beach Inc licensierat till SPF Trading AB.

All the latest from Hamilton Beach® direct to your inbox!

Sign up for discounts, recipes, product info, and more!

Sign Up

You're all signed up! Thank you for your interest in Hamilton Beach Brands, Inc.

×